Direkt zur Navigation .
Direkt zum Inhalt Alt+S
Startpagina| Sitemap| Contact|  Webseite in deutscher Sprache . English, please . En français . Nederlands .
EU Life . Natura 2000 .

De visstand

Der erste Maifischbesatz im Rhein. <br />Von links: Projektkoordinator Dr. Peter Beeck, hessischer Umweltminister Wilhelm Dietzel, französicher Generalkonsul aus Düsseldorf Gilles Thibault, NRW Umweltminister Eckhard Uhlenberg. Foto: E. Braun .

Door elftlarven uit Frankrijk uit te zetten, wil het project bereiken dat elften weer gaan paaien in de Rijn en er weer een gezonde, zichzelf in stand houdende vispopulatie ontstaat.

Gedurende het hele project zullen in totaal vijf miljoen elftlarven in het Rijngebied worden uitgezet. Op van tevoren in kaart gebrachte gebieden worden in 2008 één miljoen larven, en in de jaren 2009 en 2010 ieder jaar twee miljoen laven uitgezet.

Afbeelding links: Vrijlating van de elften door de minister van Milieu. Foto: H. Schulze-Wiehenbrauck [ Foto groter ]
Afbeelding rechts: De eerste elftstand in de Rijn. V.l.n.r.: projectcoördinator Dr. Peter Beeck; de minister van Milieu van de deelstaat Hessen, Wilhelm Dietzel; de Franse consul-generaal uit Düsseldorf, Gilles Thibault; de minister van Milieu van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Eckhard Uhlenberg. Foto: E. Braun, NRW Umweltminister Eckhard Uhlenberg. Foto: E. Braun [ Foto groter ]

 

Het markeren van de elften

Het is bij herintroductieprojecten van groot belang dat alle uitgezette dieren gemarkeerd worden. Alleen dan kan het succes van de maatregelen nagegaan worden. Bij het LIFE Project worden de gehoorbeentjes van de elftlarven licht gekleurd. Om dit te bereiken moeten de dieren een paar uur in een verfbad verbrengen. De kleurstof hoopt zich dan in het botweefsel op. Onder de microscoop is de markering bij fluorescerend licht te zien als een groene ring.

 

Links: Positie van de gehoorsteentjes (Otolieten) in de Elftenlarven [ Foto groter ]
Mitte: Gehoorsteentjes onder normaal licht. De ringen worden gevormd door de groei van één dag [ Foto groter ]
Rechts: Gehoorsteentjes met een kleurmerk (groene ring) onder fluorescerend licht. [ Foto groter ]