Direkt zur Navigation .
Direkt zum Inhalt Alt+S
Startpagina| Sitemap| Contact|  Webseite in deutscher Sprache . English, please . En français . Nederlands .
EU Life . Natura 2000 .

De herintroductie van de elft in het Rijngebied

elft

Het project heeft de herintroductie van een ooit veelvoorkomende Rijnvis tot doel. Om zich voort te planten zwom de grote haringsoort vroeger met wel honderdduizenden tegelijk honderden kilometer stroomopwaarts. Hij voorzag daarbij de beroepsvissers langs de Rijn in hun onderhoud.

De elft wordt 70 cm groot en weegt drie tot vier kg. Aan het begin van de twintigste eeuw stortte de vispopulatie in het Rijngebied in. Vervuiling van het water, overbevissing en het ombouwen van de Rijn tot een scheepvaartroute waren hiervan de oorzaak. Vandaag de dag wordt de elft nog maar zelden in de Rijn aangetroffen en een grote elftpopulatie vindt men alleen maar nog in Frankrijk. Een wetenschappelijk onderbouwd project ondersteunt nu de stapsgewijze terugkeer van deze bijzondere vissoort. Vijf miljoen elftlarven zullen in de komende jaren in de Rijn worden uitgezet. De vissen worden in Frankrijk gekweekt en gemarkeerd uitgezet in de Rijn zodat het succes van de maatregelen kan worden nagegaan.De Stichting Wasserlauf neemt de vaktechnische coördinatie van het project op zich en heeft daarvoor de ervaren elftexpert Dr. Andreas Scharbert aangesteld. Dr. Scharbert houdt kantoor in de Aquazoo te Düsseldorf.

Uit 229 Europese projectvoorstellen werd het elftproject als één van slechts 61 projecten voor subsidie uitgekozen en voor 50 % medegefinancierd door de EU. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de deelstaatinstantie voor natuur, milieu en consumentenbelangen in Noordrijn-Westfalen, afdeling 26. (LANUV NRW). Het project loopt tot eind 2010 en heeft een budget van ongeveer 1 miljoen euro. Ondersteund door de Europese Unie begon het Life-project in januari 2007. Naast het bondesland Noordrijn-Westfalen zijn verder de volgende partners bij de financiering van het project betrokken: HIT-Umweltstiftung, Rheinfischereigenossenschaft NRW, het Ministerie van Milieu van Hessen, Sportvisserij Nederland en onderzoekspartners in Frankrijk.

Het Laymann rapport over het EU LIFE Elftenproject is verschenen

Het EU LIFE project Elft (Alosa alosa) is officieel aan het begin van 2011 geëindigd. Voor een breed publiek is een zogenaamd Laymann rapport vervaardigd, met een overview van het project en informatie over de achtergronden, de doelen en de resultaten van het project. Het rapport staat als pdf download (link) ter beschikking: