Direkt zur Navigation .
Direkt zum Inhalt Alt+S
Startpagina| Sitemap| Contact|  Webseite in deutscher Sprache . English, please . En français . Nederlands .
EU Life . Natura 2000 .

Wat is een LIFE Project?

LIFE is een subsidieregeling voor onderzoeksprogramma’s van de Europese Unie voor financiële ondersteuning van milieu en natuurbeschermingsvoorstellen. Het is een van de belangrijkste instrumenten voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk milieubeleid.

Door LIFE Natuur worden natuurbeschermingsprojecten gesteund, die het behoud en herstel van natuurlijke levensruimte en populaties van bedreigde planten en dieren dienen.

In de periode 1992-2005 stelde de Europese Unie € 700 Miljoen voor LIFE Natuur Projecten ter beschikken. De subsidie door de EU bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten. In uitzonderingsgevallen is een subsidie tot 75% mogelijk. De projecten worden uitsluitend in beschermingsgebieden uitgevoerd, die behoren tot de Europese „Natura 2000“ gebieden (Flora en Fauna- wet gebieden- en EU- Vogelrichtlijn gebieden)