Direkt zur Navigation .
Direkt zum Inhalt Alt+S
Startpagina| Sitemap| Contact|  Webseite in deutscher Sprache . English, please . En français . Nederlands .
EU Life . Natura 2000 .

De elft in Europa 

De elft kwam tot aan het einde van de negentiende eeuw in heel West-Europa voor. Zijn verspreidingsgebied liep ooit van Schotland tot Marokko en in Duitsland werd hij in alle grote rivieren die in de Noordzee uitmonden aangetroffen.

In het voorjaar voorzag de elftvangst vele beroepsvissers in hun onderhoud en de vers gevangen vissen werden op markten en in restaurants voor consumptie aangeboden. De laatste 100 jaar is de verspreiding van deze soort dramatisch afgenomen en vandaag de dag is er alleen in Frankrijk nog een elftpopulatie van betekenis. Vandaar ook dat de elft als bedreigde diersoort is opgenomen in de Europese flora en fauna richtlijn (appendix II en V). In Nederland en Duitsland is de elft zo goed als uitgestorven.


Foto boven: De Garonne in Zuidwest-Frankrijk [ Foto groter ]

Afbeelding onder: Een elftmarkt in Düsseldorf [ Foto groter ]