Direkt zur Navigation .
Direkt zum Inhalt Alt+S
Startseite| Seitenübersicht| Contact|  Webseite in deutscher Sprache . English, please . En français . Nederlands .
EU Life . Natura 2000 .

Contact

 

Het project valt onder de leiding van de deelstaatinstantie voor natuur, milieu en consumentenbelangen in Noordrijn-Westfalen. Afdeling 26 voor Visserijecologie in NRW is het landelijke competentiecentrum van het bondsland Noordrijn-Westfalen voor vragen over visserijecologie. Het staat onder supervisie van het Ministerie voor Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming (MUNLV). De deelstaatinstantie voor natuur, milieu en consumentenbelangen in Noordrijn-Westfalen zetelt in Recklinghausen. In Kirchhundem-Albaum (NRW) bevindt zich de Afdeling voor Visserijecologie.

De Afdeling Visserijecologie heeft ecologische exploitatie en bescherming van vissen als centrale doelstellingen. Op basis van natuurwetenschappelijk onderzoek van de levensomstandigheden worden voorstellen opgesteld en oplossingen voor conflicten met anderen uitgewerkt. Voorlichting en educatie zijn daarbij van grote betekenis. Tot de opgaven van de afdeling behoort ook medewerking verlenen aan de realisatie van de FFH-Richtliijn en de Europese Richtlijn voor Watermanagement (Wasserrahmenrichtlinie). Bij de bescherming van vissoorten staan maatregelen voor het behoud van bedreigde soorten op de eerste plaats. De Afdeling Visserijecologie coördineert in opdracht van het Ministerie van Milieu NRW het trekvisprogramma.

De Stichting Wasserlauf neemt de vakte chnische coördinatie van het project op zich en heeft daarvoor de ervaren elftexpert dr. Peter Beeck aangesteld. Dr. Beeck houdt kantoor in de Aquazoo Düsseldorf. De stichting beschermt het oppervlaktewater om voor flora, fauna en de mens een leefbare omgeving te behouden. De betroffen organisaties, en alle burgers die zich voor water interesseren, zijn van harte welkom om aan de opbouw van deze stichting mee te helpen en gebruik te maken van de mogelijkheden die de stichting biedt. De Stichting Wasserlauf is een zelfstandige stichting volgens het civiele recht. De stichting werd officieel door de districtsregering Keulen erkend op 30 september 2005. Voor meer informatie over wat de stichting doet kijkt u op: www.wasserlauf-nrw.de.